Vitajte vo svete psích športov a aktivít

Hlavný cieľ každého tréningu je


           SÚHRA A VZÁJOMNÉ PUTO

medzi človekom a psom. Akákoľvek spoločná aktivita pomáha zlepšovať vzájomný vzťah majiteľa - psovoda a psa.

Základom každého cvičenia je


         HRA A POZITÍVNA MOTIVÁCIA

t.j. odmeny a pochvaly, ktoré priamo formujú správanie psa. Tresty a nátlak na psa je ZAKÁZANÝ!!!

Prvoradá je


            BEZPEČNOSŤ PSA

a preto používame stabilné prekážky a pomôcky, ktoré spĺňajú normy FCI a ASKA a neohrozujú zdravie psa.

Dbáme na


        WELFARE PSOV

t.j. psychickú a fyzickú pohodu zvierat - ich základné požiadavky a podmienky (zdravie a zaobchádzanie, oddych, pitný režim...)


Program pre šteniatka: spoločná


    HRA S MAJITEĽOM

je najdôležitejšia a najmä SPÔSOB hry - vytvára sa fixácia na majiteľa, zvyšuje motivácia, pozornosť aj kapacita mozgu.

Poskytujeme bezplatné


           PORADENSTVO

ohľadom správneho výberu či výchovy psa, ktoré sú kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi celý spoločný život.