Vitajte vo svete psích športov a aktivít

Hlavný cieľ každého tréningu je


              SÚHRA A VZÁJOMNÉ PUTO

medzi človekom a psom. Akákoľvek spoločná aktivita pomáha zlepšovať vzájomný vzťah majiteľa - psovoda a psa.

Základom každého cvičenia je


         HRA A POZITÍVNA MOTIVÁCIA

t.j. odmeny a pochvaly, ktoré priamo formujú správanie psa. Tresty a nátlak na psa je ZAKÁZANÝ!!!

              Prvoradá je


                      BEZPEČNOSŤ PSA

a preto používame stabilné prekážky a pomôcky, ktoré spĺňajú normy FCI a ASKA a neohrozujú zdravie psa.

              Dbáme na


                       WELFARE PSOV

t.j. psychickú a fyzickú pohodu zvierat - ich základné požiadavky a podmienky (zdravie a zaobchádzanie, oddych, pitný režim...)


Programy pre šteniatka: spoločná


                       HRA S MAJITEĽOM

je najdôležitejšia a najmä SPÔSOB hry - vytvára sa fixácia na majiteľa, zvyšuje motivácia, pozornosť aj kapacita mozgu.

        Poskytujeme bezplatné


                         PORADENSTVO

ohľadom správneho výberu či výchovy psa, ktoré sú kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi celý spoločný život.