AGILITY - PRÍPRAVKA

Agility je kynologický šport, v ktorom pes pod vedením majiteľa prekonáva prekážky v danom poradí a v najoptimálnejšej dráhe. Je to súhra človeka a psa na parkúri. 

Pes na parkúri zdoláva prekážky skokové: jednoduché skokové prekážky, skok ďaleký, kruh, múr/viadukt. Prebiehacie: pevné tunely, látkový tunel a slalom. Zónové: kladina, áčko a hojdačka.  

Pred prvým vybehnutím na takýto dlhý a komplikovaný parkúr sa však pes SPOLU SO psovodom - handlerom musia naučiť množstvo techník a spôsobov aby bez chýb prekonali všetky prekážky v správnom poradí a v čo najkratšom čase. Naše tréningové sekvencie sú preto zložené najmä z krátkych - technických prvkov, pri ktorých sa psovod postupne učí správnemu handlingu (vedeniu psa na parkúre), najefektívnejšiemu riešeniu prekonania parkúru a pes okrem jednotlivých prekážok i povelom a reči tela psovoda.

Aby dané prvky zvládol naozaj akýkoľvek psík a majiteľ, vždy si ich rozdelíme na menšie kúsky a postupujeme od toho najľahšieho až sa postupne po krokoch dostávame k finálnemu výsledku, pričom využívame rôzne pomôcky a metódy nácviku.

Pri tréningu agility využívame najmä: FLATWORK - nácvik bez prekážok, pričom si majiteľ i psík osvoja pohyb (vedenie a otočky) a vzájomnú súhru - toto všetko neskôr zužitkujú na samotných prekážkach a nič na nich nepokazia. Čisto pre majiteľov je určený FOOTWORK - teda práca nôh a nácviky správneho odmeňovania psíka. Neoddeliteľnou súčasťou našich tréningov je aj SKOKOVÁ GYMNASTIKA, pri ktorej sa psík učí správnej technike skoku a vo výcviku využívame mnohé HRY či BALANČNÉ CVIČENIA, ktoré napomáhajú zvýšiť obratnosť a rýchlosť nášho štvornohého člena týmu :-)

Agility je šport pre akéhokoľvek psíka, ktorý je v dobrej zdravotnej kondícii, pripravovať sa môžu aj šteniatka s ohľadom na ich vývin a kostru. Nie je dôležité byť rýchly alebo obratný (pokiaľ nemáte vysoké súťažné ambície), ale presný a dôsledný. Najdôležitejšie je zabaviť seba aj psíka a vyplniť mu čas niečím zaujímavým a bonusom je posilnenie vzájomného vzťahu a puta. 

Všetky prekážky zodpovedajú štandardom FCI a ASKA a sú maximálne bezpečné:

Pevný tunel

5 ks

Jednoduchá skoková prekážka

8 ks - pred polepom

Kruh rozpojiteľný s rámom

1 ks - pred polepom

Pevný slalom

1 ks

Skok ďaleký

1 ks

Múr / Viadukt

1 ks