HOOPERS

Hoopers je kynologický šport, ktorý vznikol z Agility ale nie je tak náročný na pohybový aparát psa ani psovoda, keďže pes pod vedením majiteľa prekonáva prekážky len prebiehaním a obiehaním (nie skákaním) v danom poradí a úplne  samostatne. Je to súhra človeka a psa na parkúri. 

Pes na parkúri zdoláva prekážky prebiehaním: oblúky, tunely (90cm), bránky a tango mat, obiehaním: barely. 

Keďže pohyb cez tieto prekážky nie je náročný pre psa, môžu ho robiť šteniatka či psíky po operácii, takisto ťažké psy obrých plemien a taktiež ani pre ľudí, ktorí môžu mať pohybový hendikep či vyšší vek. Psíka totižto vedú cez prekážky zo štvorca, z ktorého nesmú vykročiť.

Tak ako pri Agility aj v Hooperse sa psovod - handler najskôr musí naučiť základné techniky a spôsoby ako psa bez chýb previesť parkúrom zo štvorca, v ktorom stojí a pes samostatne prebiehať prekážky a reagovať na povely a vedenie majiteľa na diaľku.

Aby dané prvky zvládol naozaj akýkoľvek psík a majiteľ, vždy si ich rozdelíme na menšie kúsky a postupujeme od toho najľahšieho až sa postupne po krokoch dostávame k finálnemu výsledku, pričom využívame rôzne pomôcky a metódy nácviku.

Pri tréningu agility využívame najmä: FLATWORK - nácvik bez prekážok, pričom si majiteľ i psík osvoja pohyb (vedenie a otočky) a vzájomnú súhru - toto všetko neskôr zužitkujú na samotných prekážkach a nič na nich nepokazia. Čisto pre majiteľov je určený FOOTWORK - teda práca nôh a nácviky správneho odmeňovania psíka.

Všetky prekážky zodpovedajú štandardom českého klubu Hoopers z.s. a sú maximálne bezpečné:

Oblúky

10 ks

Tunely 1m

4 ks

Barely

3 ks

Bránky

2 ks

Tango mat

1 ks