Zelená Voda => hrad Beckov

27.02.2022

Začiatok trasy: parkovisko Zelená Voda
Cieľ: lúka oproti hradu Beckov
Koniec trasy: parkovisko Zelená Voda
Dĺžka trasy: 11 km a čas: 3 hodiny
Počet psov: