Prašník-Orlie skaly-Malá, Veľká Pec

05.03.2023

Začiatok trasy: Cintorín Dolná Pustá Ves (Prašník)
Cieľ: Orlie skaly, pomník baróna a jeho psa, jaskyňa Veľká a Malá Pec
Koniec trasy: Cintorín Dolná Pustá Ves (Prašník)
Dĺžka trasy: 12,34 km a čas: 4:42 hod.
Počet psov: 16