PROPOZÍCIE

TERMÍN: 1. 5. 2024

MIESTO: Beckov

Novomestský DogMaratón je organizovaný podľa Súťažného poriadku Medzinárodných Majstrovstiev v DogMaratóne, takže pred zvažovaním účasti na tejto trati sa prosím, oboznámte s jeho pravidlami.

PREZENTÁCIA: DogMaratón - streda 1. 5. - časové okno bude ešte upresnené

                                 Turistika a Canicross - streda 1. 5. - časové okno bude ešte upresnené

BRIEFING: DogMaratón - streda 1. 5. - časové okno bude ešte upresnené

                        Turistika a Canicross - streda 1. 5 - časové okno bude ešte upresnené

ŠTART: DogMaratón - streda 1. 5. - časové okno bude ešte upresnené

                 Turistika a Canicross - streda 1. 5. - časové okno bude ešte upresnené

!!!!! ČASY BUDÚ UPRAVENÉ PODĽA POČTU ÚČASTNÍKOV !!!!!!!

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV: DogMaratón, Turistika a Canicross - v stredu 1.5. po príchode posledného súťažiaceho do cieľa a podľa spracovania výsledkovej listiny

ŠTARTOVNÉ: DogMaratón, Turistika a Canicross - 25 Eur

Prihláška sa stáva platnou až po zaplatení štartovného na číslo účtu CtC BELA: SK3609000000005157923818. Do poznámky uveďte trasu a svoje meno. V prípade neúčasti zo strany pretekára je štartovné nevratné.

Účastník, ktorý bude potrebovať odvoz v priebehu DT z trasy, uhradí náklady na palivo.

KATEGÓRIE: DogMaratón: DMM - DogMaratón muži, DMW - DogMaratón ženy

                            Turistika: Turistika muži, Turistika ženy

                            Canicross: CCM - canicross muži, CCW - canicross ženy

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: predbežne streda 24. 4. 2024

PROFIL TRÁS: Trasy povedú turistickými chodníkmi malebného Považia v pohorí Považského Inovca.

Itinerár, mapa, štartovné číslo a (alebo) štartovná karta a čip na meranie času bude odovzdaný každému účastníkovi počas prezentácie.

Časový limit pre trasu DogMaratónu je 12 hodín, Turistika 8 hodín a Canicross 6 hodín

DĹŽKA: DogMaratón - cca 42 km

                 Turistika a Canicross - cca 13,5 km

!!!Na trasách sa vyskytne aj asfaltová cesta!!!

VETERINÁRNE PODMIENKY: platný vakcinačný preukaz alebo EuroPas s platnými vakcináciami nie staršími ako 1 rok a nie mladšími ako 3 týždne a potvrdení o čipovaní psa. Minimálny vek psa je 18 mesiacov.

POVINNÁ VÝBAVA DOGMARATÓN: lekárnička (1x obväz hotový, 1x obväz elastický, 1x izotermická fólia, 5x náplasť s vankúšikom), voda pre človeka min.1 l aj psa min.1 l, strava pre človeka, prípadne pre psa, miska pre psa, čelovka (príp. ručná lampa), pršiplášť alebo bunda proti dažďu, píšťalka, dve papučky pre každého štartujúceho psa, nabitý mobil s fotoaparátom alebo fotoaparát, občiansky preukaz, preukaz poistenca

DOPORUČENÁ VÝBAVA: pevná obuv a poistenie

POVINNÁ VÝBAVA KATEGÓRIA TURISTIKA A CANICROSS: lekárnička (1x obväz hotový, 1x obväz elastický, 1x izotermická fólia, 5x náplasť s vankúšikom), voda pre človeka min.0,5 l aj psa min.0,5 l, miska pre psa, pršiplášť alebo bunda proti dažďu, píšťalka, dve papučky pre každého štartujúceho psa, nabitý mobil s fotoaparátom alebo fotoaparát, občiansky preukaz, preukaz poistenca

DOPORUČENÁ VÝBAVA: pevná obuv a poistenie

Účastníci od 15 do 18 rokov sú povinní predložiť písomné povolenie od zákonného zástupcu a deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť iba v sprievode dospelej osoby a pokiaľ táto osoba nie je zároveň zákonným zástupcom, tak tiež predloží súhlas zákonného zástupcu.

CHARAKTERISTIKA DOG MARATÓNU: Ide o náročný vytrvalostný šport, pri ktorom sú prekonávané presne stanovené vzdialenosti v určenom časovom limite. Rozvíja súhru a vzájomné pochopenie človeka a psa. Psovod je so psom spojený buď postrojom a vodítkom pripojeným k bedernému pásu, alebo vedie psa iba na vodítku. Pretekári sú pri dogtrekkingu odkázaní sami na seba, do preteku vstupujú na vlastné nebezpečenstvo. Po celú dobu preteku je pes pripútaný k psovodovi - porušenie tohto pravidla sa trestá diskvalifikáciou.

PRÍĎTE, ZAŽITE, PODEĽTE SA O ZÁŽITKY A OTESTUJTE SVOJU FYZICKÚ ZDATNOSŤ A ORIENTAČNÉ ZNALOSTI. TEŠÍME SA NA VÁS!!!!!!!!!

Kontakt: 0908 389 525, 0908 585 182, aktivnypes@gmail.com, dogtrekking.nmnv@gmail.com