Základná poslušnosť

  • pre šteniatka a dospelých psíkov, ktorí absolvovali úvodný motivačný program
  • nadviazanie na základy z motivačného programu
  • dôsledné dotrénovanie cvikov: privolanie s predsadnutím, odloženie na mieste, zastavenie v stoji, v sede, v ľahu, priradenie k nohe, obraty pri nohe, chôdza pri nohe, polohy pri nohe (sadni, ľahni, vstaň)
  • pretrénovanie naučených cvikov z poslušnosti aj na verejnom a rušnom mieste